MODÜL 1: CAE – CAD – CAM – RE


KURS TANIMI
Bir nesnenin tasarımı için CAE, CAD, CAM ve RE teknolojileri gereklidir.
Bu modül sayesinde, tasarım fikirlerinizi
Gerçekleştirmek ve gerçeğe dönüştürmek için Bunları nasıl kullanacağınızı anlayabileceksiniz.

DERS 1.5: Reverse Engineering (Tersine Mühendislik)

Tersine Mühendislik kavramı, nesnenin yüzeyine ait noktaların kabartmasından başlayarak, var olan gerçek bir nesnenin sanal bir modelinin (3D CAD modeli) oluşturulmasına dayanır.

Eğitimin sonunda şunları bileceksiniz:

1. Ana 3D tarayıcı türleri: temaslı veya temassız.

2. Bir nesnenin nasıl taranacağı.

3.3D tarama ile gerçek bir nesnenin hacmini, dokusunu ve rengini içeren dijital bir model oluşturmak için gerekli adımlar.

4. Tarama için nesnenin hazırlanması: yüzey işlemi ve referans noktalarının konumlandırılması.

5. İşlem sonrası aşama: elde etme doğruluğunu artırmak için nokta bulutunun işlenmesi, üçgenleme işlemi, CAD modelini elde etmek için bir poligonal ağ oluşturulması.

DERS 1.4: Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar Destekli Üretim)

Bilgisayar Destekli İmalatın kısaltması olan CAM, bir Bilgisayar Sayısal Kontrol (CNC) takım tezgahının bir takım yolunu takip etmesi ve bir CAD projesinden başlayarak belirli bir parça oluşturması için gereken talimatları oluşturmanıza olanak tanıyan bir yazılım ürünleri kategorisini ifade eder.

Bir ürünün tasarım aşaması tamamlandıktan sonra, yapımına devam etmek için idealize edilmiş formların hammaddeden çıkarılması gerekir. Bunu yapmak için, kalifiye işgücü tarafından kontrol edilen manuel makineleri veya CAM yazılımı ile donatılmış makineleri kullanabilirsiniz.

CAM dersinin temel amacı, bir CNC takım tezgahının bir takım yolunu takip etmesi ve bir CAD projesinden başlayarak belirli bir parça oluşturması için gereken talimatları elde etmektir.

DERS 1.3: Computer Aided Engineering (Bilgisayar Destekli Mühendislik)

CAE modülünün temel amacı, sonlu elemanlar analizi yoluyla harici yüklere maruz kalan bir bileşenin davranışını tahmin etmektir. CAE teknolojisi, ürün performansını simüle etmek için doğrusal, doğrusal olmayan, termal, stres ve dinamik analizler gerçekleştirmeye, geometri ve fiziksel özellikleri incelemeye izin verir.

CAE modülü, öğrenciye farklı analiz türlerini anlamak ve oluşturmak için gerekli araçları sağlar: statik, termal, tepe yük ve modal.


DERS 1.2: Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım)

CAD veya Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD), manuel çizimi otomatik bir işlemle değiştirerek ilgili teknik belgeleri tasarlamanıza ve ardından oluşturmanıza olanak tanıyan teknolojidir.

Bu ders, 2D çizimlerin geometrisini oluşturmak için gerekli araçları ve bunlardan 3D yazdırma için 3D modeller oluşturma araçları sağlar.

DERS 1.1: Neden CAE, CAD, CAM, RE kullanilir?

Bu ders, bir nesnenin tasarımı için CAE, CAD, CAM ve RE teknolojilerinin neden gerekli olduğunu açıklar.

Bir parçanın gerçekleştirilmesi için iki üretim olasılığı arasından seçim yapmak mümkündür: Katmanlı Üretim (AM) olarak da adlandırılan eklemeli üretim teknolojileri veya eksiltmeli üretim. Eklemeli üretim, bir nesneyi oluşturmak için malzeme katmanlarının eklenmesini içerirken, eksiltici üretim, malzemeyi bir nesneden kaldırır.

Bu ders sayesinde, bir 3D yazıcı ile bir 3D nesne oluşturmak için hangi teknolojinin en uygun olduğunu anlamaya başlıyorsunuz.