MODÜL 3: FabLab yaklaşımına göre Tarımsal Girişimcilik


KURS TANIMI
Bu modül, teknolojik yeniliğin tarımdaki önemini anlamanızı sağlar.
Sonunda, bir “dijital çiftçi” ağı oluşturmak için nasıl çalışmanın mümkün olduğunu, favori yönetişim modelinize göre kendi iş planınızı nasıl yapacağınızı ve AB 
Veri Koruma Yönetmeliği GDPR’nin ana noktalarını bilmelisiniz.

DERS 3.4: Avrupa birliği genel veri koruma yönetmeliği ile ilgili gizlilik yönetimi 2016/679

Ders, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan ve 25 Mayıs 2018 tarihinde faaliyete geçen 27 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen 2016/679 sayılı 2016/679 sayılı AB Veri Koruma Yönetmeliği GPDR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ‘nin ana noktalarını sunmaktadır.

Dersin sonunda müşteri verilerinizi, web sitenizi ve diğer sosyal platformları GDPR 2016/679 uyarınca nasıl yöneteceğinizi öğrenmiş olacaksınız.

DERS 3.3: Çiftlik 4.0 yönetim

Bu ders, bir çiftliğin işletmesine saygı duyan uygun bir yönetişim modeli benimsemesinin önemini açıklamaktadır.

Dersin sonunda, şirketiniz için başarılı bir yönetişim sistemi uygulayabilmek ve yönetebilmek için temel unsurları öğrenmiş olacaksınız.DERS 3.2: İş Planı

Çevrimiçi iş planının önemini, tasarımını, içeriğini ve gelişimini anlamak için, öncelikle Kırsal Kalkınma Planı projelerinin ve tarımdaki diğer tüm tasarımların temelinin çevrimiçi iş planı olduğunu bilmek gerekir.

Bu nedenle, sadece anlamını anlamak değil, aynı zamanda derleyebilmek de gereklidir.

Modülün sonunda basit bir iş planını nasıl derleyeceğinizi öğrenmiş olacaksınız.DERS 3.1: Tarımsal girişimcilik ve FabLablar

Tarımda girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, girişimcilik teknikleri, 4.0 Endüstri teknolojileri ve bunların tarım dünyasıyla olan bağlantıları yoluyla gerçekleştirilebilecek somut bir görevdir.

Modülün sonunda, çiftliğin bir “Çiftlik 4.0’a dönüştürülmesinden başlayarak,” dijital çiftçiler “ağı oluşturmak, iyi uygulamalar paylaşmak ve uluslararası düzeyde faaliyetler uygulamak için nasıl çalışmanın mümkün olduğunu anlayabileceksiniz.”